นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขและข้อตกลง

www.watchclinicinternational.com หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” มี “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน” ที่จะถูกนำไปใช้กับเว็บไซต์ย่อย ทุกหน่วยงานย่อยและเว็บไซต์พันธมิตรอื่น ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือการใช้งานของเว็บไซต์นี้

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ เปรียบเสมือนท่านยืนยันแล้วว่าท่านเข้าใจและยอมรับ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน” ทั้งหมดแล้ว หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้ ท่านไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้ ผู้บริหารเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนของ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน” นี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะมีผลเมื่อเราได้ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน” นี้ทุกครั้งเมื่อท่านเข้าใช้งาน เพื่อรับทราบถึงการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ หากท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่อไปนี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน” ให้ถือว่าท่านยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยปริยาย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ใช้บริการ”สามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่  นโยบายส่วนบุคคล

การใช้งานเว็บไซต์

เราอนุญาตให้ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ โดยที่ท่านต้องยอมรับ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน” เว็บไซต์นี้ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ตามวัตถุประสงค์ของการช้อปปิ้ง สำหรับรายการส่วนบุคคลที่ขายบนเว็บไซต์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือใช้ในนามของบุคคลที่สามใด ๆ ที่เป็นสิ่งต้องห้าม เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากทางเราล่วงหน้า การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลต่อไปในการเพิกถอนใบอนุญาตในวรรคนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น การส่งหรือแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้เป็นของแต่ละโพสต์โดยแต่ละบุคคล ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวอาจไม่สะท้อนความคิดเห็นของเว็บไซต์แต่อย่างใด

การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่ปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับส่วนนี้

ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ท่านยินยอมที่จะได้รับอีเมล์ส่งเสริมการขายจากเว็บไซต์ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับ เช่น อีเมล์ส่งเสริมการขายได้ โดยการคลิกลิงค์ที่ด้านล่างของอีเมล์ส่งเสริมการขายนั้นๆ

การกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์ และ/หรือ ให้ไว้กับเราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำถาม, รีวิว, ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รวมเรียกว่า “ส่งมอบ”) จะกลายเป็นข้อมูลของทาง บริษัท โทรคาเดโร ไทม์ จำกัด  แต่เพียงผู้เดียว และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกส่งกลับไปยังท่าน เมื่อท่านแสดงความคิดเห็นใดๆ ในเว็บไซต์ของเรา หมายถึงท่านได้ยินยอมให้เราสามารถใช้ชื่อบัญชีที่ท่านส่งในการเชื่อมต่อกับความคิดเห็นดังกล่าว หรือการแสดงความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆ ได้ทันที และท่านจะต้องไม่ใช้ E-mail address เท็จหรือหลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบริษัทฯ หรือบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด และทางเราจะไม่ลบหรือแก้ไขสิ่งส่งมอบโดยท่านได้ทั้งนั้น

การยอมรับในการสั่งซื้อและข้อกำหนดของราคา

โปรดทราบว่า ในกรณีเมื่อการสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใด ๆ ในเวลาใด ๆ ได้ทั้งนั้น ท่านอาจจะถูกถามเพื่อการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ก่อนที่เราจะยอมรับคำสั่งซื้อ

 เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลราคาสินค้าที่ถูกต้องที่สุดสำหรับผู้ใช้งานเว็ปไซต์ของเรา แต่ข้อผิดพลาดที่อาจยังคงเกิดขึ้น เช่น กรณีที่ราคาของรายการสินค้าไม่แสดงอย่างถูกต้องบนเว็บไซต์ ดังนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งใดๆ ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งมีราคาที่ผิดจากความจริง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว หรือไม่ว่าคำสั่งได้รับการยืนยันและ/หรือ มีการตัดเงินบัญชีบัตรเครดิตของท่านเรียบร้อยแล้ว

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ข้อมูลบนเว็ปไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม เนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์และการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียง, การคัดสรร, การจัดเรียง และรวมถึงซอฟแวร์ ซอร์สโค้ด และซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดโดยชอบธรรม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย

การเลิกใช้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข หรือสั่งเพิกถอนการใดหรือทั้งหมดของสิทธิ์ของท่านที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงนี้หมายถึงท่านยอมรับที่จะยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนนี้ การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิตามกฎหมายและข้อผูกพัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อผูกพันการชำระเงิน) ของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิก ท่านยอมรับว่าเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่นใดที่เป็นผลมาจากการระงับดังกล่าวใด ๆ หรือเลิกจ้าง หากท่านไม่พอใจกับเว็บไซต์หรือไม่พอใจกับเงื่อนไขใด ๆ ตามเงื่อนไข และกฎกติกา นโยบาย แนวทาง ท่านมีสิทธิที่จะหยุดการใช้งานเว็บไซต์ได้ทันที

นโยบายการคืนสินค้า

คุณมีสิทธิ์ที่จะส่งคืนสินค้าที่คุณได้ทำการสั่งซื้อโดยตรงจาก ‘บริษัท โทรคาเดโร ไทม์ จำกัด’ ภายในระยะเวลา 30 วัน (ตามปฏิทิน) นับจากวันที่สินค้าได้ถูกรับมอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ นั้นๆ จะต้องไม่มีเคยถูกสวมใส่ หรือใช้งาน และยังคงบรรจุอยู่ในกล่องสินค้าดั้งเดิม รวมทั้งป้ายสินค้าและสติกเกอร์ที่ถูกติดเอาไว้เพื่อรักษาสภาพสินค้า ยังคงสถาพเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย ไม่มีร่องรอยของการแกะออก และมีสภาพใหม่เหมือนเมื่อขณะที่นาฬิกานั้นได้ถูกส่งมอบ(ให้กับคุณ (ลูกค้า))

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่งซื้อโดยตรงจาก ‘บริษัท โทรคาเดโร ไทม์ จำกัด’ จะต้องถูกส่งกลับคืนไปยังคลังสินค้าของเรา ตามขั้นตอนการส่งคืนสินค้า และจะได้รับการดำเนินการเพื่อคืนเงินอย่างเต็มจำนวน สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องไม่ถูกส่งกลับคืนไปยังตัวแทนจำหน่าย/ร้านค้าปลีก-ย่อย ในพื้นที่เป็นอันขาด

โปรดทราบว่า คุณอาจจะต้องรับผิดชอบ เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า พัสดุหีบห่อในการส่งคืนสินค้ามายังบริษัทของเรา
เรา, บริษัท โทรคาเดโร ไทม์ จำกัด, จะไม่รับผิดชอบ ชดเชยความเสียหายใดๆ หากสินค้านั้นสูญหายในระหว่างการส่งคืนสินค้า
โปรดทราบ นโยบายการคืนสินค้าปกติจะไม่ครอบคลุมในส่วนของสายนาฬิกาที่ได้รับเพิ่ม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น นโยบายคุกกี้

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้

บันทึกการตั้งค่า